200 jobs op de tocht door afschaffen mentoruren in onderwijs

Brugge In het bisdom Brugge start het katholiek onderwijsnet met een actie tegen het afschaffen van de mentoruren. Vanaf volgend schooljaar krijgen de scholen geen extra middelen meer voor de begeleiding van stagiairs en beginnende leerkrachten. Door deze maatregelen staan er in het katholiek onderwijs in West-Vlaanderen enkele honderden jobs op de tocht.