Cafés en restaurants aan de kust worden getest op toegankelijkheid

Westkans, het West-Vlaams bureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid, zal de toegankelijkheid van restaurants en cafés aan de kust onderzoeken. De vzw krijgt daarvoor een subsidie via het Kustactieplan. Bredene mag de spits afbijten. Daar start het grootschalige onderzoek al in mei.