Eind december deel Pottelberg opnieuw open voor verkeer

Eind december deel Pottelberg opnieuw open voor verkeer

Kortrijk Op het einde van de zomervakantie startte de heraanleg van de schoolomgeving Pottelberg en de Burgemeester F. de Bethunelaan in Kortrijk. De buurt moet dankzij de werken een stuk veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Eind december moet het stuk tussen de kruispunten met de Condédreef en de Meiweg opnieuw open gesteld worden voor het verkeer.