Rijksarchief snakt naar nieuwe gebouwen maar dossier blijft geblokkeerd

Brugge De ruimte in het huidige rijksarchief in de Poortersloge en de twee panden ernaast is te krap geworden en het rijksarchief kan haar wettelijke taken straks niet meer naar behoren vervullen. Senator Pol Van Den Driessche heeft in de Senaat de overheid op haar plichten gewezen en dringt aan op een snelle verhuizing naar de oude rijkswachtkazerne.