Maritieme Site in vereffening door gebrek aan subsidies

Maritieme Site in vereffening door gebrek aan subsidies

Oostende De Maritieme Site Oostende vzw (MSO) gaat in vereffening. Op de werf naast de vuurtoren konden langdurig werklozen zich onder deskundige leiding bekwamen in de scheepsrestauratie en - herstelling. Door gebrek aan opdrachten en steeds lagere subsidiëring was het niet langer mogelijk om de sociale werkplaats draaiende te houden. De site zou nu opgenomen worden in het museumhavenproject.