Meer leerlingen in West-Vlaams maritiem onderwijs

Oostende Het aantal leerlingen dat studeert aan het Maritiem Instituut Mercator in Oostende zit in stijgende lijn. Dat deelt Oostends schepen Yves Miroir (sp.a) mee. Op 1 september werden 183 leerlingen geteld.