"Gevangenis hypothekeert de toekomst van Plassendale 1 in Oostende"

"Gevangenis hypothekeert de toekomst van Plassendale 1 in Oostende"

Oostende Tijdens zijn jaarlijkse bedrijfseconomische doorlichting van Oostende op basis van de Trends Top 5000 laat Oostendenaar en professor emeritus Georges Allaert zich allerminst positief uit over de inplanting van de voorziene nieuwe gevangenis die er tegen 2018 moet komen in Plassendale 1.

Nieuw maritiem evenement in Oostende

Nieuw maritiem evenement in Oostende

Oostende De voorbije jaren gingen zowel het Vissersfeest als de Visserijfeesten met havendag ter ziele in Oostende. "Een zonde", aldus Jean-Marie Bolle, die op zaterdag 15 oktober uitpakt met een nieuw maritiem evenement: het Feest van de Zee.

MRCC behandelde 187 incidenten in 2008

Oostende Het Maritime Rescue and Coordination Centre (MRCC) in Oostende heeft in 2008 187 incidenten behandeld. Daarbij werd een twintigtal personen gered en werden bijna veertig personen geacueerd. De meeste evacuaties waren van medische aard. Het aantal incidenten voor de Belgische kust ligt lager dan in 2007. Toen waren er 205 tussenkomsten.