Veel klachten over Brugs parkeerplan

Veel klachten over Brugs parkeerplan

Brugge De dienst Ombudsman van de Stad Brugge behandelde vorig jaar 308 klachtdossiers. Dat is bijna 10% meer dan in 2016. De vele klachten over het parkeerplan vertekenen de cijfers.

Brugse stadsdiensten communiceren slecht

Brugse stadsdiensten communiceren slecht

Brugge De communicatie naar de burger toe loopt mank bij diverse Brugse stadsdiensten en bij de lokale politie. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Brugse ombudsman Marc Carlier.

Record aantal gegronde klachten bij ombudsman

Brugge De ombudsdienst bij het Brugse stadsbestuur heeft in 2008 een recordaantal klachten gegrond verklaard. De dienst werd 1.563 keer gecontacteerd. Voor 250 contacten werd een officieel klachtdossier geopend. Driekwart van de dossiers had betrekking op de stadsdiensten. De overige betroffen het OCMW, de lokale politie en de intercommunales waar het Brugse stadsbestuur is bij aangesloten.