Brugse stadsdiensten communiceren slecht

Brugse stadsdiensten communiceren slecht

BruggeDe communicatie naar de burger toe loopt mank bij diverse Brugse stadsdiensten en bij de lokale politie. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Brugse ombudsman Marc Carlier.


Record aantal gegronde klachten bij ombudsman

BruggeDe ombudsdienst bij het Brugse stadsbestuur heeft in 2008 een recordaantal klachten gegrond verklaard. De dienst werd 1.563 keer gecontacteerd. Voor 250 contacten werd een officieel klachtdossier geopend. Driekwart van de dossiers had betrekking op de stadsdiensten. De overige betroffen het OCMW, de lokale politie en de intercommunales waar het Brugse stadsbestuur is bij aangesloten.