"West-Vlamingen verstaan elkaar van Dranouter tot Knokke"

"West-Vlamingen verstaan elkaar van Dranouter tot Knokke"

Oostende De vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent presenteert een nieuwe aflevering van het 'Woordenboek van de Vlaamse dialecten'. Dit keer staat het menselijk lichaam centraal. Promotor Magda Devos ziet onze huidige maatschappij als een ongunstige omgeving voor de streektalen. "Als wetenschappers kunnen we enkel proberen om de rijke taalvariëteit zo goed mogelijk op te tekenen."