Priester Michel vervangt pastoor Luc in wzc Pottelberg

Priester Michel vervangt pastoor Luc in wzc Pottelberg

Kortrijk Priester Michel Crevits (72) werd door de bisschop benoemd als meewerkend priester in woonzorgcentrum Pottelberg. Hij volgt priester Luc Vandemoortele (74) op die zijn taak als aalmoezenier stopt omwille van gezondheidsredenen.