Controles op afvaltransporten in heel Zuid-West-Vlaanderen

Controles op afvaltransporten in heel Zuid-West-Vlaanderen

Kortrijk Politie en douane hebben op verschillende plaatsen in Zuid-West-Vlaanderen controles gehouden op het vervoer van afval en mest. Uit onderzoek blijkt dat vooral in het arrondissement Kortrijk heel wat inbreuken op de afvalstoffenwetgeving gebeuren. De vrachtwagens worden dan ook uitgebreid onderzocht.

Politiezones kust willen tijdens zomer 40 agenten uit andere zones inhuren

Oostende De politiezones aan de kust willen eenmalig 40 binnenlandse agenten inhuren, om hun korpsen tijdens de drukke zomermaanden bij te staan. Normaal wordt die drukte opgevangen door agenten van het zogenaamde Interventiekorps van de federale politie. Maar die kunnen dit jaar niet bijspringen, omdat ze nodig zijn in Brussel als ons land het Europees voorzitterschap waarneemt.

1 op 5 chauffeurs rijdt te snel op verkeersveilige dag

Brugge Op vrijdag 26 februari 2009 vond in West-Vlaanderen voor de 14e keer de 'verkeersveilige dag' plaats. De lokale en federale politie controleerden in totaal bijna 33.0000 voertuigen op snelheid. Meer dan 1 op 5 reed te snel. Zo'n 1.100 chauffeurs reden zelfs meer dan 10 km per uur te snel.

80 agenten houden grootscheepse controle-actie

80 agenten houden grootscheepse controle-actie

Kortrijk Gisteravond werd tussen 22 uur en 04 uur een geïntegreerde politieactie gehouden in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. 80 agenten van de federale politie en van de verschillende lokale politiezones namen er aan deel.

Politie richt acties op zwaar vervoer

Politie richt acties op zwaar vervoer

Brugge Nog tot 20 september 2009 zullen, onder impuls van gouverneur Breyne, zowel de federale als de lokale politiediensten in West-Vlaanderen hun acties op bepaalde tijdstippen richten op het zwaar vervoer. Met de acties willen de politiediensten enerzijds beroepschauffeurs sensibiliseren over het voorkomen van ongevallen en anderzijds controleren op het respecteren van de rij- en rusttijden.