Lochting-Dedrie baat dierenasiel uit

Roeselare Er is een ontwerpakkoord in de maak voor de uitbating van het dierenasiel in de Oude Stadenstraat. Partners worden het stadsbestuur, de landbouw- en biohoeve Dedrie, het VABI en vrijwilligers.