Herbeleef hier de gemeenteraad in Brugge

Herbeleef hier de gemeenteraad in Brugge

Dinsdagavond vond de gemeenteraad van Brugge plaats, de laatste zitting voor de zomervakantie. Onder meer de heraanleg van 't Zand en de nieuwe stadionplannen stonden op de rol. Herbeleef hier de gemeenteraad van Brugge.

Herbeleef de gemeenteraad Brugge: stad koopt vijf slimme camera's

Herbeleef de gemeenteraad Brugge: stad koopt vijf slimme camera's

Brugge Dinsdagavond vond in het Brugse stadhuis de kortste gemeenteraad van het jaar plaats. Op de agenda stonden amper 23 punten. Het belangrijkste is dat de stad vijf slimme camera's zal kopen en zo deel zal uitmaken van het West-Vlaams cameraschild.

Herbeleef de gemeenteraad van Izegem

Herbeleef de gemeenteraad van Izegem

Izegem De Izegemse gemeenteraad boogt zich dinsdagavond over de tweede fase van de aanleg van de grote collectorleiding die Aquafin aanlegt tussen de Mol en de Zuidkaai. Het gaat om vrij indrukwekkende rioleringswerken, die halfweg volgend jaar moeten starten en vooral de Abelestraat zullen treffen, want die wordt over haal hele lengte opgebroken voor de aanleg van de collector.

Herbeleef de provincieraad: beleidsverklaring en budget 2016

Herbeleef de provincieraad: beleidsverklaring en budget 2016

Brugge Vannamiddag vindt de eerste van een reeks provincieraadszittingen plaats die gewijd zijn aan het budget 2016 van de provincie. Eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) zal de beleidsverklaring 2016 van het provinciebestuur toelichten, daarna schetst gedeputeerde voor financiën Carl Vereecke (Open VLD) de financiële contouren.

Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: schepen geaffronteerd door vragen over personeelsbeleid

Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: schepen geaffronteerd door vragen over personeelsbeleid

Kortrijk Maandag kwamen de raadsleden van Kortrijk samen in het stadhuis voor de maandelijkse gemeenteraadszitting. Er stonden flink wat punten op de agenda maar het was vooral uitkijken naar de interpellatie van Stefaan De Clerck (CD&V). Die gaat een partijtje 'ringelen' met het stadbestuur over het personeelsbeleid van Kortrijk. Eén vraag staat centraal: "Waarom nemen de jongste jaren zoveel personeelsleden met een belangrijke functie ontslag?"

Herbeleef de gemeenteraad van Menen : "Tevredenheidsenquête is niet representatief"

Herbeleef de gemeenteraad van Menen : "Tevredenheidsenquête is niet representatief"

Menen Maandag kwamen de raadsleden van Menen bijeen. Vier van de 15 punten hadden betrekking op het budget of de meerjarenplanning van de kerkfabrieken. De raadsleden moesten ook de politieverordening over het drankverbod op de Kerstmarkt in Lauwe bespreken en het bestuur wilde ook bouwvergunningen digitaliseren. Philippe Mingels had nogal wat kritiek op de tevredenheidsenquête van het stadsbestuur.

Herbeleef de gemeenteraad in Torhout

Herbeleef de gemeenteraad in Torhout

Torhout Er stonden twintig punten op de agenda van de gemeenteraad van Torhout. Je kan het hier nog eens herbeleven, want KW.be ging live vanuit de seminariezaal in het stadskantoor.

Herbeleef de gemeenteraad van Brugge

Herbeleef de gemeenteraad van Brugge

De eerste gemeenteraad van Brugge na de zomervakantie zorgde voor spektakel. Op het programma stonden 44 punten, waaronder de audit van Brugge Plus vzw en vooral het recent voorgespelde mobiliteitsplan. Herbeleef hier de gemeenteraad die tot na middernacht uitliep.

HERBELEEF de gemeenteraad van Tielt

HERBELEEF de gemeenteraad van Tielt

Tielt De gemeenteraad van Tielt buigt zich vanavond vanaf 20 uur over tien punten in de openbare zitting. Onder meer de rekeningen van de stad, het OCMW en de kerkfabrieken komen aan bod. De oppositie heeft vragen over de belasting op het huis-aan-huis verspreid reclamedrukwerk, de tussenkomst van de stad in het project Ode aan de Ode en de stand van zaken van de nieuwe jeugdlokalen.