Bewoners duiden lelijkste plekjes gemeente aan

De bewoners van elf gemeenten uit de regio Kortrijk mogen zelf lelijke plekjes aanbrengen waar de gemeente dan iets creatiefs mee zal doen. De intercommunale Leiedal en designregio Kortrijk lanceerden het project Lelijke plekjes, mooie trekjes'. De burger kan via het web ideeën spuien.