In 2016 starten werken voor de verlaging van de Leieboorden in Kortrijk

In 2016 starten werken voor de verlaging van de Leieboorden in Kortrijk

Kortrijk Op een bewonersvergadering in de Budascoop hebben de stad Kortrijk en Waterwegen en Zeekanaal nv dinsdagavond de plannen voor de verlaging van de Leieboorden voorgesteld aan buurtbewoners en eigenaars. Via dit 'Kortrijk Spreekt'-initiatief wil men de burger zijn of haar mening laten geven over dergelijke grote stadsprojecten. Een 90-tal geïnteresseerden kwam luisteren en achteraf werden volop vragen gesteld aan de projectleiders.

Kortrijk bouwt nieuw zwembadcomplex aan Leieboorden

Kortrijk bouwt nieuw zwembadcomplex aan Leieboorden

Kortrijk Het stadsbestuur van Kortrijk heeft beslist dat er een nieuw zwembadcomplex komt in de binnenstad om het zwembadenprobleem op te lossen. Het nieuw zwembadcomplex zou langs de Leieboorden moeten komen, maar waar precies wordt pas later beslist.

Vernieuwde Leieboorden in Kortrijk klaar voor duizend nieuwe woningen

Vernieuwde Leieboorden in Kortrijk klaar voor duizend nieuwe woningen

Kortrijk Nu de Leiewerken in Kortrijk bijna afgelopen zijn, kijkt de stad al naar wat de mogelijkheden zijn voor de vrijgekomen ruimte. Twaalf sites, goed voor zo'n 175.000 vierkante meter bebouwbare oppervlakte, wachten op een invulling. De stad wil projectontwikkelaars wel geen vrij spel geven voor het bouwen van grote appartementsblokken en maakt daarom een ontwikkelingskader waarbij kwalitatief en betaalbaar wonen voorop staat.