Steeds meer personeel en leefloners bij OCMW in Wervik

Wervik Bert Verhaeghe (Impuls-Open Vld) wees tijdens de gemeenteraad dinsdagavond in Wervik op het stijgend aantal personeelsleden bij het OCMW. Eind vorig jaar telde het OCMW 376 personeelsleden. Ook het aantal mensen dat een leefloon krijgt, groeit.

Aantal leefloners in Oostende beperkt gestegen in 2011, ondanks crisis

Aantal leefloners in Oostende beperkt gestegen in 2011, ondanks crisis

Oostende Het aantal leefloners dat in Oostende maandelijks financiële steun krijgt van het OCMW is het afgelopen jaar met 3 procent gestegen. Gemiddeld waren er 1119 cliënten. Bijna één op de drie leefloners is tussen 18 en 24 jaar. Daarna volgt de groep van 25 tot 34 jaar (23%) en 35 tot 44 jaar (20%)