Werkloosheid serieus gedaald in regio Menen

Werkloosheid serieus gedaald in regio Menen

Menen Vorig jaar daalde het werkloosheidscijfer frappant in de Meense regio: eind december 2017, bijvoorbeeld, telde Wevelgem 15,4 procent minder werklozen dan een jaar daarvoor. Wervik en Menen kunnen een cijfer van respectievelijk -14,3 procent en -9,6 procent voorleggen.

Carnavalstoet kleurt de straten van Menen

Carnavalstoet kleurt de straten van Menen

Menen Naar jaarlijkse gewoonte was de carnavalstoet door de straten van Menen het hoogtepunt van het carnavalsweekend. Dat er enkel op vastgelegde plaatsen confetti mocht gegooid worden, lieten deelnemers en toeschouwers niet aan hun hart komen.

Laurent Coppens verkozen als voorzitter van CD&V Zuid-West-Vlaanderen

Menen Laurent Coppens is voor de komende drie jaar voorzitter van CD&V Zuid-West-Vlaanderen. Hij werd op zaterdag 6 maart 2010 via geheime stemming met 96% van de stemmen verkozen. De voorzitter van regio Kortrijk zetelt ook in het provinciaal bureau en bestuur, en maakt deel uit van de algemene vergadering in Brussel.