20 jaar Gebiedsgerichte Werking in onze provincie

20 jaar Gebiedsgerichte Werking in onze provincie

Brugge In de provincieraad van februari 1996 werd besloten tot de oprichting van de Gebiedsgerichte Werking. Op vandaag is die werking, gevestigd in vijf streekhuizen, een van de kroonjuwelen van het provinciebestuur.