Omwonenden vrezen (nog) meer geurhinder

Lendelede Op een infovergadering werd meer uitleg gegeven over de milieuvergunning die het landbouwbedrijf Maes in de Kortrijksestraat in Lendelede heeft aangevraagd. De omwonenden reageerden met de nodige scepsis op de stelling dat de geurhinder niet zou toenemen.