Oostkampse advocaat naar cassatie tegen Léonard

Oostkampse advocaat naar cassatie tegen Léonard

Oostkamp De klacht wegens laster en eerroof en inbreuken op de antidiscriminatiewet die advocaat Jean-Marie De Meester uit Oostkamp had ingediend tegen aartsbisschop André Léonard is onontvankelijk. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen dinsdag beslist. De advocaat gaat in cassatie tegen deze beslissing.