Commissie over Beaufort: "Kwaliteit is eerder gevolg van toeval"

Commissie over Beaufort: "Kwaliteit is eerder gevolg van toeval"

Oostende Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft nu ook de motivering van de commissies over de adviezen voor de subsidies openbaar gemaakt. Voor de vzw KU(N)ST die o.m. Beaufort en het kunstenfestival in Watou organiseert is die motivering bijzonder negatief. Zo wordt de vzw gezegd dat zij een algemene artistieke visie mist en dat kwaliteit eerder een gevolg is van toeval dan van overweging.

Geen Vlaamse subsidies meer voor Beaufort en 't Folk in Dranouter voor komende jaren

Geen Vlaamse subsidies meer voor Beaufort en 't Folk in Dranouter voor komende jaren

Oostende De beoordelingscommissies en het agentschap Kunsten en Erfgoed hebben aan minister van Cultuur Joke Schauvliege hun definitief advies voor de meerjarige subsidiëring van culturele organisaties en projecten voor 2013-2014 en 2013-2016. Opvallend is dat, als de minister het advies volgt, de vzw Ku(n)st, die de Beaufort-tentoonstelling aan de kust organiseert en de Muziekcentrum Dranouter 't Folk uit de subsidieboot vallen. Gewezen premier Leterme noemde het advies over 't Folk in Dranouter op Twitter al 'onbegrijpelijk én onaanvaardbaar'.