Commissie over Beaufort: "Kwaliteit is eerder gevolg van toeval"

Commissie over Beaufort: "Kwaliteit is eerder gevolg van toeval"

Oostende Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft nu ook de motivering van de commissies over de adviezen voor de subsidies openbaar gemaakt. Voor de vzw KU(N)ST die o.m. Beaufort en het kunstenfestival in Watou organiseert is die motivering bijzonder negatief. Zo wordt de vzw gezegd dat zij een algemene artistieke visie mist en dat kwaliteit eerder een gevolg is van toeval dan van overweging.