Defecte Kruispoortbrug staat open

Brugge Vanmorgen heeft de Kruispoortbrug in Brugge voor verkeershinder gezorgd. De brug was stuk en stonds sinds zeven uur omhoog, zodat het scheepvaartverkeer kon passeren. Het wegverkeer moest omrijden via de Dampoort of de Katelijnepoort. Het euvel is intussen hersteld