Kristus-Koning krijgt opnieuw stuk kasseien

Kristus-Koning krijgt opnieuw stuk kasseien

Brugge Kristus-Koning krijgt opnieuw een stukje kasseien. Dat heeft de gemeenteraad van Brugge dinsdagavond beslist. De oorspronkelijke plannen om de straten in asfalt aan te leggen, zijn niet volledig door het Agentschap voor Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd. Ter hoogte van het Jan Guilinizwembad, moeten er opnieuw kasseien komen. Het gaat immers om een gebouw dat op de ontwerplijst voor beschermde monumenten staat. De gemeenteraad heeft de plannen in die zin aangepast.