CD&V Bredene stelt lijst voor

Bredene Als een van de eerste partijen in Vlaanderen stelde CD&V Bredene de volledige kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor.

CD&V Bredene stelt volledige lijst voor

Bredene Als eerste partij in Bredene stelde CD&V tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor. Een complete lijst, met als lijsttrekker Kristof Vermeire en duwer voorzitter Herman Van Poucke.

58 kandidaten op wachtlijst buitenschoolse opvang

Bredene Op vraag van CD&V-fractieleider Kristof Vermeire werd tijdens de gemeenteraad van maandag 17 november uitvoerig stilgestaan bij de werking van de buitenschoolse opvang (BKO) en de nieuwe zomerwerking ZWIB. Schepen voor sociale zaken Doris Vermoortel greep de gelegenheid aan om een verdere uitbreiding van de opvangmogelijkheden te bepleiten.