Krakers moeten Weylerkazerne onmiddellijk verlaten

Brugge De vrederechter in Brugge heeft beslist dat de krakers die in de Weylerkazerne verblijven, er onmiddellijk wegmoeten. De uitspraak van de rechter moet wel nog door een deurwaarder aan de krakers worden bezorgd.