Homoseksuele koster kan zich niet vinden in uitspraken paus Benedictus XIV

Markegem In zijn traditionele kerstboodschap haalde paus Benedictus XIV uit naar de holebi's van deze wereld. Volgens de leider van de katholieke Kerk is het bestrijden van homoseksualiteit even belangrijk als het behoud van de regenwouden. En daar kan Thierry Laquiére, de koster van Oeselgem en Markegem, zich niet in vinden.