Vliegtuigbom op Kortrijk Weide ontmanteld

Vliegtuigbom op Kortrijk Weide ontmanteld

Kortrijk Op vrijdag 23 juni 2017 heeft men om 14 uur tijdens graafwerken op Kortrijk Weide (de werf van het nieuwe zwembad), tussen de spoorweg en de Burgemeester Lambrechtlaan (R8-Kluifrotonde) oude oorlogsmunitie aangetroffen.

Vlaams Gewest moet grond weer verkopen aan OCMW

Kortrijk Het Vlaams Gewest moet één hectare gronden op Kortrijk Weide terugverkopen aan het OCMW. Dat heeft het hof van beroep in Gent beslist. Eind jaren tachtig onteigende het Vlaams Gewest gronden op Kortrijk Weide voor de Leie-werken en de aanleg van de westelijke ring. Toen de onteigende gronden niet voor het oorspronkelijke doel werden gebruikt, vroeg het Kortrijkse OCMW de gronden terug. Maar daartegen tekenden het Vlaams Gewest en Waterwegen en Zeekanaal verzet aan.

Nieuw politiegebouw definitief op Kortrijk Weide

Nieuw politiegebouw definitief op Kortrijk Weide

Kortrijk Het nieuwe politiegebouw in Kortrijk komt dan toch op Kortrijk Weide, het oude spoorwegterrein aan de Westelijke Ring. En de jongeren zullen daar ook kunnen fuiven. Het stadsbestuur heeft de definitieve inkleuring van Kortrijk Weide vastgelegd. En ook voor het gebied dat erop aansluit zijn er al heel wat bestemmingen die verder onderzocht worden. In totaal gaat het om een nieuw stadsdeel van dertien hectare.

Stad is nieuwe eigenaar Kortrijk Weide, komst nieuw politiekantoor weer dichterbij

Stad is nieuwe eigenaar Kortrijk Weide, komst nieuw politiekantoor weer dichterbij

Kortrijk De stad Kortrijk is nu dan toch eigenaar van Kortrijk Weide, het grote terrein aan de Magdalenastraat. Kortrijk wou daar haar nieuw politiegebouw inplanten, maar de verkoop door de NMBS en het Fonds voor Spoorweginfrastructuur had heel wat voeten in de aarde. Vooral toen duidelijk werd dat de grond er vervuild is.

Kortrijk Weide in handen van de stad

Kortrijk De stad Kortrijk heeft een overeenkomst over de aankoop van de gronden op Kortrijk Weide. "Al sinds 2005 zijn er onderhandelingen lopende maar door de bodemverontreiniging op het terrein sleepte dat langer aan dan gepland. Maar we zijn vorige week tot een gunstig akkoord gekomen", zegt burgemeester Lieven Lybeer.