Industrie aan Kanaal vreest voor verlies honderden jobs

Industrie aan Kanaal vreest voor verlies honderden jobs

Roeselare De industrie aan de Kop van het Kanaal in Roeselare trekt aan de alarmbel. Vanuit verschillende hoeken wordt geijverd om de Kanaalzone te de-industrialiseren en ze te herbestemmen als zone voor bezoekersintensieve recreatie en als woonzone. Dat zal ongetwijfeld leiden tot bedrijfssluitingen en jobverlies.