N-VA bezorgt gouverneur extra info over klacht

Langemark De N-VA-fractie bracht bijkomende informatie aan bij haar eerste klacht tegen burgemeester Alain Wyffels. "We hebben de controlerende overheid geïnformeerd over het verdere verloop, aangezien de burgemeester onze klacht gericht aan de gouverneur via Facebook openbaar heeft gemaakt", zegt N-VA-fractieleider Dominique Cool.