Kerkomgeving Dikkebus wordt heringericht

Dikkebus Volgend jaar wordt de kerkomgeving van Dikkebus heringericht. Dat zal 300.000 euro kosten, volledig op rekening van de stad Ieper. Tijdens de bespreking met de dorpsraad kwamen een aantal knelpunten naar boven; zoals wateroverlast bij hevige regenval, de wildgroei van de haag rond de kerk, de glascontainer en de snelheid van het autoverkeer in de Kerkstraat ter hoogte van de Neerplaats. Daar zal aan gewerkt worden.