Concessie van 500 graven vervalt in Staden

Concessie van 500 graven vervalt in Staden

Staden De concessie van 500 graven op de vier gemeentelijke begraafplaatsen in Staden vervalt. Nabestaanden krijgen vanaf 1 november een jaar de tijd om de concessie te verlengen, anders wordt het graf verwijderd.