Duinenspel Ruimtevreters voor Lodo's zesdeklassers in Oostende

Duinenspel Ruimtevreters voor Lodo's zesdeklassers in Oostende

Oostende In het kader van de Week van het Katholiek Onderwijs, een week waarbij alle klassen uit de achttien Oostendse en Middelkerkse basisscholen van het vrije net een activiteit ondernamen in eigen regio, trok het zesde leerjaar van de Sint-Lodewijksschool Konterdam naar de duinen.