Voorbereiding gestart bouw nieuw stuk kaaimuur

Voorbereiding gestart bouw nieuw stuk kaaimuur

Kortrijk Aan de IJzerkaai in Kortrijk zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een nieuw stuk kaaimuur. De werken maken deel uit van de aanpassing van de Leie aan de noden van het moderne scheepvaartverkeer. Er komt een nieuwe IJzerkaai meer landinwaarts. Na de verbreding kunnen de schepen in beide richtingen door Kortrijk varen.