Onuitgegeven geschriften van Jozef De Coene te boek

Onuitgegeven geschriften van Jozef De Coene te boek

Kortrijk De Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk (KGOKK), die sinds 1903 bestaat, pakt uit met een merkwaardige publicatie, die maandagavond in het Kortrijkse stadhuis voorgesteld werd.