DE BETONSTOP... zo veel woorden, maar zo weinig vertrouwen

DE BETONSTOP... zo veel woorden, maar zo weinig vertrouwen

Diksmuide Peter Bossu - Vanaf 2040 mogen we niet meer in de open ruimte bouwen, maar moeten we ons beperken tot de al ingenomen ruimte. Dat is de kern van de beslissing die de Vlaamse Regering eind vorig jaar nam. Het doel lijkt nobel want de open ruimte staat onder druk en natuur en landschap hebben zonder enige twijfel nood aan ambitie en beleid.

Uitkerkse polders zijn een mooi voorbeeld van correct natuurbeheer

Uitkerkse polders zijn een mooi voorbeeld van correct natuurbeheer

Blankenberge Peter Bossu - Uit cijfergegevens die recent door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek werden gepubliceerd voor 2015, blijkt dat het investeringsritme voor de aankoop van bos- en natuurgebied in Vlaanderen vandaag lager ligt dan op eender welk moment in de voorbije twintig jaar.

Kustgemeenten willen stranden properder maken

Kustgemeenten willen stranden properder maken

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaat de komende jaren intensiever samenwerken met de tien kustgemeenten. Dat meldt OVAM vrijdag. De kust vraagt een aanpak op maat door de vele toeristen en tweedeverblijvers.

Doorbraak in Brugs stadiondossier

Doorbraak in Brugs stadiondossier

Club Brugge Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) interpelleerde minister Joke Schauvliege (CD&V) in de commissie Ruimtelijke Ordening over het Brugs stadiondossier. "Als de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening een beslissing neemt voor 1 september 2016, dan kan de bouwvergunning tegen half juli 2017 definitief zijn", stelt de Brugse politica.

Toch vergunning voor uitbreiding kippenkwekerij in Beitem

Toch vergunning voor uitbreiding kippenkwekerij in Beitem

Moorslede De vergunning werd verleend door Vlaams milieuminister Joke Schauvliege, die hiermee een uitspraak van de Raad van State naast zich neerlegt. Dit hoogste rechtscollege van het land had in december jl. immers het beroep, dat in 2013 was aangetekend door de buurtbewoners, gegrond verklaard.

"Vlaamse overheid telt groen bij verkeerswisselaars als volwaardig bos"

"Vlaamse overheid telt groen bij verkeerswisselaars als volwaardig bos"

Brugge Peter Bossu - Achter de op het eerste gezicht heel zakelijke antwoorden die Joke Schauvliege op twee recente parlementaire vragen (van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bruno Tobback) gaf, gaat een beleid schuil dat volledig haaks staat op de doelstellingen die de Vlaamse regering zegt na te streven inzake bosbeleid. Een analyse.