Geld voor twee bebossingsprojecten in West-Vlaanderen

Geld voor twee bebossingsprojecten in West-Vlaanderen

Stene Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde tien nieuwe bebossingsprojecten goed, waarvan twee in onze provincie. Het zijn projecten van gemeenten en provincies die reageerden op de oproep in maart 2011 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om een project in te dienen voor de aankoop van nog niet eerder beboste terreinen.