Kinderrechtencoalitie vraagt Brugge een nog beter kinder- en jeugdbeleid

Kinderrechtencoalitie vraagt Brugge een nog beter kinder- en jeugdbeleid

Brugge De kinderrechtencoalitie heeft in Brugge aanbevelingen voorgesteld voor een nog beter kinder- en jeugdbeleid. De prioriteiten staan in een memorandum voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Enkele aanwezige politici engageren zich alvast om met de vragen en verzuchtingen van de jeugd aan de slag te gaan.

Gemeente wil kwaliteit jeugdsportopleiding verbeteren

Staden De gemeente wil gebruik maken van de impulssubsidie van de Vlaamse regering om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de sportverenigingen te verhogen. Jaarlijks krijgt men hiervoor 8.836 euro van minister Bert Anciaux.

Stadsbestuur beloont zuinige jeugdverenigingen

Kortrijk De gemeenteraad verleende zopas zijn goedkeuring aan een subsidiereglement dat zuinige jeugdverenigingen beloont. Totnogtoe werd de energiekost voor jeugdverenigingen 100% betoelaagd. Nu komt 20% ten laste van de jeugdvereniging.