Meer veiligheid en comfort

Meer veiligheid en comfort

Izegem Een belangrijk luik in het vervoersplan van de NMBS is ook het verbeteren van het comfort en de veiligheid. In die optiek worden er in Ingelmunster belangrijke werken uitgevoerd aan sporen en station. Kostprijs: 2,6 miljoen euro.

Burgemeester Jean-Pierre De Clercq stopt er eind dit jaar mee

Burgemeester Jean-Pierre De Clercq stopt er eind dit jaar mee

Ingelmunster Totaal onverwacht kondigt de Ingelmunsterse burgemeester Jean-Pierre De Clercq (57) aan dat hij zijn burgemeesterssjerp eind dit jaar doorgeeft. Enerzijds om zijn jongere opvolgers kansen te bieden, anderzijds omdat zijn job bij de spoorwegen hem ook opslorpt.

Commotie over aankoop van wagens voor ambtenaren

Ingelmunster Op de gemeenteraad van dinsdagavond 20 oktober werd er heftig gediscussieerd over de aankoop van twee wagens. Zowel de OCMW- als de gemeentesecretaris krijgen straks een Audi A4 ter beschikking om zich te verplaatsen tijdens de kantooruren.

Onenigheid over beleid jeugdfuiven

Ingelmunster Op de gemeenteraad in Ingelmunster van dinsdag 23 juni stond ondermeer de fuifproblematiek geagendeerd. Kurt Windels (De Brug) laakte de 'bocht' die burgemeester De Clercq (CD&V) volgens hem had gemaakt.