"Overheid moet zich niet met dit kasteel en domein bemoeien"

"Overheid moet zich niet met dit kasteel en domein bemoeien"

Marke Redactie KW - "Dit kasteel en zijn omgeving is de enige plek binnen de Kortrijkse ringweg met een open ruimte waar de voorbije 150 jaar amper iets veranderd is. Dit is zuurstof in een drukke streek en dat wil onze familie ook in de volgende generaties zo houden. Overheid en politiek moeten zich hierbuiten houden." Kasteelheer Jean de Bethune (57) zegt het met overtuiging. Het klinkt anders wel merkwaardig uit de mond van iemand die zelf, in de voetsporen van zijn voorvaderen, al 30 jaar actief is in de politiek, momenteel als gedeputeerde.

170.000 euro om leegstand in Kortrijk tegen te gaan

170.000 euro om leegstand in Kortrijk tegen te gaan

Kortrijk De gemeenteraad van Kortrijk keurde een reeks premies voor handelaars goed. Dat kadert in de uitvoering van het Strategisch Commercieel Plan. Er is 170.000 euro voorzien voor handelaars die de leegstand in de kern tegengaan.

Gedeputeerde Jean de Bethune: "Onvoldoende controleop intercommunales"

Gedeputeerde Jean de Bethune: "Onvoldoende controleop intercommunales"

Marke Jean de Bethune kan al meer dan tien jaar een indrukwekkend lijstje van mandaten voorleggen. "Politiek engagement vertaalt zich ook in mandaten", stelt hij. "Sommige houden verband met mijn politieke job, andere zijn privé of hebben betrekking op een hobby."

River Terminal Roeselare komt nu zeker op Schaapbrugge

River Terminal Roeselare komt nu zeker op Schaapbrugge

Rumbeke Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) vernam van minister Ben Weyts dat er op het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van Schaapbrugge in Rumbeke een kaaimuur zal worden aangelegd van maar liefst 227 meter lang.

Herdenkingsprogramma Gone West zal ook verder lopen in 2017 en 2018

Herdenkingsprogramma Gone West zal ook verder lopen in 2017 en 2018

Brugge Dat stelt gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) uitdrukkelijk en wordt door de hele deputatie volop beaamd. "Ook al zal de provincie vanaf 2017 niet meer bevoegd zijn voor cultuur, Gone West is een project dat we in zijn totaliteit hebben gelanceerd en dat voor ons buiten kijf staat"

Unizo zet in Ardooie feestelijk punt achter project Innoverende Straat

Unizo zet in Ardooie feestelijk punt achter project Innoverende Straat

Ardooie In Ardooie heeft Unizo dinsdagavond met een feestelijk slotevent een punt gezet achter het project Innoverende Straat. In een 20-tal West-Vlaamse handelszones heeft Unizo de voorbije drie jaar acties uitgewerkt om het handelsleven er te vernieuwen en aan te wakkeren.

Steven Vanackere nog altijd heel vaag over mogelijk gouverneurschap

Steven Vanackere nog altijd heel vaag over mogelijk gouverneurschap

Wevelgem Steven Vanackere, afkomstig uit Wevelgem, laat nog altijd niet in zijn kaarten kijken over zijn mogelijk gouverneurschap van West-Vlaanderen. "Als ik zie wat daar al allemaal over geschreven is, heb ik zin om te zeggen: zoek de zeven fouten." Dat zei de ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken vanmorgen op Radio 1.

Sterke stijging studenten voor K.U. Leuven Campus Kortrijk

Sterke stijging studenten voor K.U. Leuven Campus Kortrijk

Kortrijk De K.U. Leuven Campus Kortrijk, of KULAK zoals de universitaire campus in Kortrijk nog steeds wordt genoemd, heeft al 605 inschrijvingen van eerstejaars binnen. Dat is een stijging van meer dan 13 procent tegenover vorig jaar. "Het gaat om de grootste stijging in Vlaanderen", zegt campusrector Jan Beirlant tevreden.

Plechtige opening Ondernemersloket

Plechtige opening Ondernemersloket

Kortrijk Het Ondernemersloket in Kortrijk wil een snel en effectief antwoord bieden op allerhande vragen van ondernemers. Dat zei de Kortrijkse schepen van Economie, Jean de Bethune (CD&V), woensdagavond bij de plechtige opening van het Ondernemersloket.