Beide kanten van de 'schreve' in één boek

Beide kanten van de 'schreve' in één boek

Ieper Bij Davidsfonds is DE WESTHOEK XL verschenen van de Ieperling Jan Yperman. De historicus ging op zoek naar wat er aan beide zijden van de grens te beleven valt. Het gaat om een cultuurhistorische gids. Volgens de auteur is het de eerste keer dat beide kanten van de schreve in één boek samen aan bod komen.