Stad telt voor het eerst meer dan 27.000 inwoners

Izegem Op 31 december 2009 telde Izegem 27.069 inwoners, dat zijn er 248 meer dan op 31 december 2008. En dat is meteen een record. Het is de eerste maal dat Izegem de kaap van de 27.000 inwoners haalt. De groei is niet zozeer te danken aan meer geboorten of minder overlijdens, maar wel aan een stijging van het het aantal inwijkelingen.