Brugs Breedhuis uit 17de eeuw dreigt in te storten

Brugs Breedhuis uit 17de eeuw dreigt in te storten

Brugge Het Brugs Breedhuis in de Langestraat 134 in Brugge dreigt in te storen. De burgemeester spreekt van een ernstig gevaar voor de openbare veiligheid, en maant de eigenaars aan om dringend maatregelen te nemen.