Veel belangstelling voor Ambachtelijke Zone infoavond door WVI

Hoogstade Veel belangstelling was er onlangs voor de infovergadering waarbij een delegatie van WVI toelichting kwam geven over de verdere procedure inzake de ontwikkeling van het bedrijventerrein waaraan minister Dirk Van Mechelen op 5 mei zijn goedkeuring gaf.