DeSom zoekt inburgeringscoaches

Roeselare In januari start vzw deSOM met een project rond inburgeringscoaches in West-Vlaanderen. Inburgeringscoaches zijn vrijwilligers die allochtone nieuwkomers willen leren kennen en hen helpen bij de uitbouw van een sociaal netwerk.

Inburgeraars houden familiedag

Inburgeraars houden familiedag

Roeselare Vlaams minister van inburgering Geert Bourgeois was de eregast op de familiedag voor inburgeraars, die in Roeselare plaatsvond. De nieuwe West-Vlamingen kregen een pluim van de minister omdat ze intussen het Nederlands onder de knie hebben en vlot hun weg vinden in onze samenleving.

1.500 inburgeringscontracten in West-Vlaanderen

Brugge In West-Vlaanderen sloten dit jaar wellicht 1.500 nieuwe Vlamingen een inburgeringscontract. Zij hebben met succes hun inburgeringstraject afgelegd. In Oud Sint-Jan in Brugge werd de Dag van de Inburgeraar georganiseerd.