Sloopwerken maken nieuw bedrijventerrein beschikbaar

Sloopwerken maken nieuw bedrijventerrein beschikbaar

Tielt Op het bedrijventerrein Huffeseele in Tielt is begonnen met de sloop van de droogbalken en -loodsen van het West-Vlaams houtbedrijf. Die firma ging in 2005 failliet. De West-Vlaamse Intercommunale kocht de gronden op en wil nu 6 hectare bouwrijp maken voor een tiental nieuwe bedrijven.