Eric Flo draagt hoofddoek op gemeenteraad Kortrijk

Eric Flo draagt hoofddoek op gemeenteraad Kortrijk

Kortrijk Onafhankelijk raadslid Eric Flo daagde op de gemeenteraadszitting van 14 maart 2011 op met een arafatsjaal rond zijn hoofd gebonden. Hij vroeg op die manier aandacht voor de hoofddoekenproblematiek.