Nieuwe startdatum heraanleg Zeelaan is niet zeker

De Panne Op vraag van oppositiepartij CD&Vplus vond een extra gemeenteraad plaats over het uitstel van de heraanleg van de Zeelaan. Schepen van Openbare Werken Roland Florizoone (VEDA) was kop van jut. Hij wou in de gemeenteraad geen nieuwe startdatum vastleggen vooraleer de bouwvergunning effectief binnen is.

Heraanleg Zeelaan start op 7 september

De Panne Studiebureau Plantec stelde tijdens de gemeenteraad in De Panne van vorige week donderdag het definitieve ontwerp van de Zeelaan voor. De heraanleg start op 7 september en moet in juni volgend jaar klaar zijn. Oppositiepartij CD&Vplus bleef meer dan twee uur vragen afvuren over die werken.