Commotie over aanleg opritten in wijk Hazenbilk

Dikkebus Er is wat commotie in de wijk Hazenbilk in Dikkebus. Die straat wordt momenteel aangelegd in opdracht van het Vlaams Gewest in overleg met het Ieperse stadsbestuur. De voetpaden en de opritten, die openbaar domein zijn, worden aangelegd in uniforme betonklinkers.