Preselecties Groot Nederlands Dictee

Preselecties Groot Nederlands Dictee

Brugge Dit weekend vonden de preselecties van het Groot Nederlands Dictee van Davidsfonds en Knack plaats. Overal in Vlaanderen, Brussel, Nederland en Luxemburg deden niet minder dan 9000 jongeren en volwassenen mee. Voor de West-Vlamingen vonden de preselecties plaats in het Sint-Xaverius Instituut in Brugge. Daar hadden zich ruim 200 kandidaten ingeschreven. Er waren verschillende groepen, onder meer de categorie anderstaligen.